19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Възстановяване на присъствен учебен процес за учениците от I до IV клас

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №9105-382/05.11.2021 г. с вх. №РУО1-36560/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас.

Линкове за попълване на исканите справки ще получите на електронните пощи на училищата.

Приложения:

1.      Декларация за съгласие от родители на ученици със специални образователни потребности.

2.      Декларация за съгласие от родители на ученици.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Обучителни видеоклипове:

https://bntnews.bg/news/kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-snimki-video-1174093news.html

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244651-mon-demonstrira-kak-shte-se-testvat-nay-malkite-uchenitsi-video

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE_DECA_3_1636038043-1.mp4.

https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/демонстрация-как-се-правят-двата-щадящи-теста-одобрени-от-здравните-власти/369782131403804/