19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Въвеждане на временни противоепидемични мерки в училищата

Със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат се временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини,
училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на
Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г., както следва.