19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Във връзка с повишената заболеваемост от Ковид-19, скарлатина и грип Ви напомням, че е изключително важно учениците да идват на училище напълно здрави, за да се чувстват самите те добре и да не заразяват своите съученици и учители. Карантината за Ковид-19 не е отпаднала и на основание чл.61 от Закона за здравето и по указание на СРЗИ към момента една паралелка е карантинирана. В училището редовно се извършва дезинфекция на помещенията. Обърнете внимание на децата за необходимостта от често миене на ръцете. Повишената заболеваемост сред учителите също може да доведе до невъзможност за обезпечаване на учебния процес в групите за целодневна организация на учебния ден.

Бъдете здрави!