fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ВАЖНО!

Писмо на Столична регионална здравна инспекция, относно мерки, съгласно Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

(кликни на текста)