fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Важно съобщение за седмокласниците

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2019/2020 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на някои основни моменти от кампанията:

• Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

– Български език и литература – 17.06.2019 г. , начало 9:00 часа

– Математика – 19.06.2019 г., начало 9:00 часа

– Чужд език (по желание на ученика) – 21.06.2019 г., начало 9:00 часа


Те се провеждат в 19. СУ „Елин Пелин“, където се обучава ученикът в VII клас, с изключение на изпита по чужд език.


Изпитите  по БЕЛ и по математика се състоят от две части.


За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата изпита се пише с черен химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

• Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт  и НВО по чужд език се подават от 03.05.2019 г. до 05.06.2019 г. в деловодството на 19 СУ „Елин Пелин“.  Към заявленията за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.
Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерството на образованието. За училищата към Министерството на културата и Министерството на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

График за провеждане на изпитите за проверка на способностите:

– изобразително изкуство – 20 юни 2019 г.

– музика – 24 юни 2019 г.

– спорт – 25 – 26 юни 2019 г. включително.

• Обявяване на резултатите от НВО – до 27.06.2019 г.

• Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 3.07.2019г.