19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ВАЖНО ЗА 7. КЛАС

Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че срокът за попълване на заявления за явяване на изпит по чужд език  в VII клас /по желание на ученика/ е от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г. Попълнените  заявления се подават в деловодството на  училището.

Моля изтеглете заявлението: