fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Важно за прием първи клас

Уважаеми родители,
Записването на ученици първи клас е от 08.00 до 17.00 часа в 103 кабинет.
При подаването на документи за записване е необходимо да се носят оригиналите на
подадените документи, включително и Удостоверение за завършена подготвителна група
/оригинал/.