fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Важно за предстоящите родителски срещи!

            Уважаеми родители, 

Обръщаме се към Вас с молба да проявите активност при излъчването на представители от всички класове за Училищното настоятелство (УН) на предстоящите  родителски срещи, които ще се проведат 

на 08.09.2020 г. от 18,00 ч. присъствено за 1. клас  

на 08.09.2020 г. от 18,00 ч. онлайн за 2., 3. и 4. клас  

– на 09.09.2020 г. от 18,00 ч. присъствено за 5. клас и 8. клас  

на 10.09.2020 г.,  от 18,00 ч. онлайн за 6., 7., 9., 10., 11. и 12. клас

    Дейността на УН е важна, защото подпомага училището в осъществяването на нови дейности и проекти, подобряващи материално-техническата база  и повишаващи качеството на учене и на живот.

    Общото събрание на Училищното настоятелство ще проведе на 11.09.2020 г. от 18.00 ч. в залата за презентации, 4. етаж

    Разчитаме на Вашата отзивчивост.

                                    С уважение,

                                Родителите на I г клас