fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ВАЖНО! ПРОМЯНА ГРАФИК 1-ВИ И 2-РИ КЛАС

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че има промяна в графика на
часовото разпределение за учениците от първи и
втори клас. Учебните занятия в групите за
целодневна организация ще бъдат с
продължителност до 17.00 часа.