19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Анкета за установяване на нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците

Уважаеми родители,
Целта на настоящето проучване е в изпълнение на писмо №9105-46/05.02.2021г., вх. №РУО 1-4505/05.02.2021 на заместник-министъра на МОН, относно
установяване  на нагласите на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците.
Моля, да отбележите отговора, който съответства на Вашето мнение в срок до 12:00 часа на 09.02.2021 г.
Благодарим Ви за отзивчивостта!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePyQl4_rBzPu9WYtRdCyPJ2kiwQhBsGDxSeaDW5N7ylkCbsA/viewform