19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Home Прием

Прием в 5 клас

Прием в 5 клас

За приетите ученици в пети клас през учебната 2018/2019г.

Може да разгледате списъка в прикачения файл:
Файл: Списък на класираните в 5 клас

Училищен план – прием за V клас за учебната 2018-2019 година

 1. Прием на 4 паралелки по 26 ученици – общо 104 ученици:

2 паралелки с английски език и избираеми учебни часове по математика          и по география и икономика

2 паралелки с немски език и избираеми учебни часове по математика и по география и икономика

 1. Приемът се осъществява на базата на следните критерии:

2.1.  Успех над 5.50 в удостоверението за завършено начално образование –  5 т.

2.2. Успех от 5.00 до 5.50 в удостоверението за завършено начално образование – 3 т.

2.3. Класиране за национален кръг на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018-2019 година, утвърдени със Заповед РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката – 3 т.

2.4. Класиране за втори кръг на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018-2019 година, утвърдени със Заповед РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката“) – 2 т.

 

В паралелките ще бъдат приети ученици от други училища до запълване на бройката от 26 ученици.

 

КЛАСИРАНЕ

Според желанието на родителите

По документи

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление от родител по образец-

  линк:   ЗАЯВЛЕНИЕ 5 КЛАС

 2. Удостоверение за завършен начален етап на образование – копие
 3. Служебни бележки с резултатите от състезания и олимпиади през учебната 2018-2019 година, утвърдени със Заповед РД09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката“

 

КАЛЕНДАР НА ПРИЕМА:

 • 4.06. 2018 г. – 08.06.2018 г. – подаване на документи  за кандидатстване в кабинет 101 /деловодство на училището/ от 8,00 ч. до 18,00 ч.
 • 13.06. 2018 г. – обявяване на класиране
 • 14.06.2018 г. – 22.06. 2018 г. – записване
 • 26.06. 2018 г. – обявяване на незаетите места

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап
 2. Удостоверение за преместване – ако се налага
 3. Лична здравно-профилактична карта