19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Archive
Home

Page 8

13 сеп.

ВАЖНО! ОБРЪЩЕНИЕ ОТ Г-ЖА АРАБАДЖИЕВА- ДИРЕКТОР НА 19.СУ”ЕЛИН ПЕЛИН”

ОБРЪЩЕНИЕ Уважаеми родители, След проведените родителски срещи възникнаха няколко казуса, за които съм длъжна да представя становище: Частни занимални, организирани и рекламирани от институцията 19. СУ „Елин Пелин”, няма и в бъдеще не се предвиждат. Запозната съм, че сте подложени на изключително силен натиск от представители на горепосочените организации в началото на учебната година. Молбата […]

READ MORE
12 сеп.

ЧАС НА КЛАСА /17.09.2018 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ЧК НА 17.09.2018 За учениците от 3-ти клас и от 5 до  7 кл. вкл. от 09,00 до 09,45 ч. За учениците от 1, 2 и 4 кл. и от 8 до 12 кл. вкл. от 10,30 до 11,15   При лошо и дъждовно време учениците от първи и осми клас ще бъдат […]

READ MORE
11 сеп.

Откриване на учебната 2018/2019 година

READ MORE
5 сеп.

ПЪРВА ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАКА

ПЪРВА ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАКА   Първата годишна среща на училищата в облака се проведе на 31.09. и 01.09.2018 г в град Пловдив. Близо 100 директори и учители на образователни институции от цялата страна, включително и ние от 19.СУ “Елин Пелин”, въвели облачни технологии, се събраха малко преди старта на новата учебна година, […]

READ MORE
3 сеп.

Важно !

     Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви, че  от настоящата 2018/2019 учебна година, 19. СУ „Елин Пелин“ въвежда задъжителен електронен дневник.  Отпада използването на книжен бележник! Всички оценки и информации за всяко дете  ще бъдат публикувани в електронния дневник на съответния клас- в профила на съответния ученик.      В хартиен вариант остава ученическата лична карта […]

READ MORE
3 сеп.

Списък учебни помагала 5-12 клас за учебната 2018/2019г.

Можете да изтеглите помагалата за съответния клас в ликовете по-долу. Препоръчваме организацията за закупуване на учебниците и учебните помагала да бъде направена от родителския актив на първата родителска среща. учеб. 5 кл. учеб. 6 кл. учеб. 7 кл. учеб. 8 кл. учеб. 9 кл. учеб. 10 кл. учеб. 11 кл. учеб. 12 кл.

READ MORE
21 авг.

Списъци 1.ви клас по паралелки

Разпределението по паралелки и на база входящи номера, както следва:   1.а клас 1.б клас 1.в клас 1.г клас

READ MORE
15 авг.

Допитване на Държавна агенция за закрила на детето

Допитване на Държавна агенция за закрила на детето   Изх. № РУО1-21381/14.08.2018 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, с вх. № РУО1-21221/10.08.2018 г., Ви уведомявам, че ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия […]

READ MORE
14 авг.

Родителски срещи I-XII клас

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ – I  и  II клас 03.09.2018 г. /понеделник/ – 18,00 ч.   1.а              Даниела Зарева                   – 108 стая 1.б                                                                – […]

READ MORE
1 авг.

График на дейностите – след 3 етап на класиране след 7.ми клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ       08 – 08.08.2018 г. Подаване на заявления за участие в 4.етап на класиране     08.2018 г.  Обявяване на списъците с приетите ученици     […]

READ MORE