19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Мисия, Визия, Стойност
Начало

Мисия

МИСИЯ – Да подготовя и създава лидери

ВИЗИЯ – Първи избор на деца с потенциал

СТОЙНОСТ – Всеки ученик с успешна реализация