19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
КОНСУЛТАЦИИ
Home

Консултации

Изберете етап на обучение

График на преподавателите, които не са класни ръководители, за консултации с родителите заI учебен срок на учебната 2018/2019 година – прогимназиален и гимназиален етап

Преподавател Учебен предмет/клас Ден, час Кабинет
Станимира Ставрева Математика Понеделник 14.20 – 15.00 Учителска стая
Валя Петкова Математика Понеделник 16.20 – 17.00 Учителска стая
Атанаска Пейчева Информатика и ИТ Четвъртък 17.05 – 17.45 Учителска стая
Тянка Керемедчиева Информатика и ИТ Четвъртък 17.05 – 17.45 Учителска стая
Евелина Стоянова Инф. технологиии Четвъртък 15.10 – 15.50 Учителска стая
Цветелина Трифонова Инф. технологиии Четвъртък 11.50 – 12.30 Учителска стая
Светозар Петров Немски език Понеделник 11.50 – 12.30 Учителска стая
Елена Стоицева Датски език Петък 16.20 – 17.00 Учителска стая
Надежда Михайлова Датски език Петък 15.10 – 15.50 Учителска стая
Димитър Димитров История и цивилизация Понеделник 17.50 – 18.30 Учителска стая
Ангелина Агопян География и ик-ка Понеделник 13.30 – 14.10 Учителска стая
Снежанка Христова Предприемачество и др.ПП Понеделник 16.20 – 17.00 Учителска стая
Валентин Калинов Философски цикъл Четвъртък 17.05 – 17.45 Учителска стая
Елена Спасова Биология и ЗО Понеделник 18.35 – 19.15 Учителска стая
Веселина Гевренова Физика и астрономия Понеделник 15.10 – 15.50 Учителска стая
Мария Вражилска Изобр. изкуство Понеделник 12.35 – 13.15 Учителска стая
Мария Стойкова Технологии и предприемачество Четвъртък 11.50 – 12.30 Учителска стая
Вили Николова ФВС Понеделник 12.35 – 13.15 Учителска стая
Теодор Тодоров ФВС Понеделник 13.30 – 14.20 Учителска стая

 

График за провеждане на консултации за

 I учебен срок на учебната 2018/2019 година

 

преподавател клас ден/час кабинет
Даниела Зарева 1.а петък / 13.30-14.05 / класна стая
Йорданка Кожухарова 1.б сряда / 13.30 – 14.10 / класна стая
Радка Ценкова 1.в сряда / 13.30- 14.10 / класна стая
Веселка Маркова 1.г сряда / 16.00 – 16.35 / класна стая
Велислава Цонева 2.а вторник / 14.50 – 15.30 / класна стая
Деляна Димитрова 2.б сряда / 15.00 – 15.35 / класна стая
Красимира Петрова 2.в сряда / 15.00 – 15.35 / класна стая
Марияна Недялкова 2.г сряда / 13.40 – 14.20 / класна стая
Албена Зарева 3.а понеделник / 13.40 – 14.20 / класна стая
Марина Бороджиева 3.б четвъртък / 13.20 – 14.00 / класна стая
Раинка Върбанова 3.в петък / 13.30 – 14.10 / класна стая
Евгения Крайчева 3.г петък / 12.45 – 13.25 / класна стая
Любка Стратиева 3.д четвъртък / 10.45 – 11.20 / класна стая
Жана Куртева 3.е петък / 12.45 – 13.25 / класна стая
Николина Илиева 4.а сряда / 12.00 – 12.40 / класна стая
Светла Дикова 4.б сряда / 08.50 – 09.30 / класна стая
Цветелина Захаринова 4.в понеделник / 13.40 – 14.20 / класна стая
Венета Колева 4.г вторник / 08.50 – 09.30 / класна стая
Дарина Колева Английски език – 1.а понеделник /15.00-15.35 / класна стая
Дарина Колева Английски език – 1.б понеделник / 13.30-14.10 / класна стая
Ева Шах Немски език – 1.в вторник / 10.00 – 10.40 / класна стая
Ева Шах Немски език – 1.г сряда / 10.00- 10.40 / класна стая
Ивелина Казакова Английски език – 2.а петък / 09.50 – 10.30 / класна стая
Ивелина Казакова Английски език – 2.б сряда / 12.00 – 12.40 / класна стая
Павлинка Власковска Немски език – 2.в сряда / 10.45 – 11.30 / класна стая
Павлинка Власковска Немски език – 2.г четвъртък / 10.45 – 11.30 / класна стая
Ангелина Гуторанова Английски език – 3.а четвъртък / 15.25 – 16.05 / класна стая
Ангелина Гуторанова Английски език – 3.б четвъртък / 14.40 – 15.20 / класна стая
Даниела Давидова Английски език – 3.в сряда / 12.50 – 13.30 / класна стая
Георги Кралев Немски език – 3.г понеделник / 16.05 – 16.45 / класна стая
Георги Кралев Немски език – 3.д вторник / 16.05 – 16.45 / класна стая
Росица Стойкова Немски език – 3.е сряда / 10.35 – 11.15 / класна стая
Ивелина Казакова Английски език – 4.а понеделник / 09.00 – 09.40 / класна стая
Ивелина Казакова Английски език – 4.б четвъртък / 09.00 – 09.40 / класна стая
Павлинка Власковска Немски език – 4.в понеделник / 10.45 – 11.30 / класна стая
Павлинка Власковска Немски език – 4.г вторник / 10.45 – 11.30 / класна стая