19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Извънкласни дейности
Home

Извънкласни дейности

Регламент за подаване на оферти

1. Танцова школа „ЕСТРЕЯ“

сайт: http://ballet-estreia.com/ тел.: 0876 10 49 43 Кирил Манойлов; месечна такса – 30,00 лв.
График на занятията:
Група Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 клас 16:30-17:30 16:30-17:30
2 клас 17:30-18:30 17:30-18:30
3-4 клас 17:30-18:30 17:30-18:30 17:30-18:30
5-6 клас 18:30-19:30 18:30-19:30
5-6 годишни 13:00-13:30 13:00-13:30

2. Клуб по спортни танци „ МАРТИНИ“

Тел: 0887 320269 Мартин Недялков; месечна такса – 40,00 лв
Занимания – вторник и четвъртък от 12,30 до 13,30 ч.

3. Танцова школа „ MOVINART“

Тел:0888 256 008 Теодора Андреева; месечна такса – 35,00 лв.
Занимания – вторник и четвъртък от 17,00 – 18,00 ч.

4. БК „ БУБА БАСКЕТ“

Тел: 0889 235 448 Ангел Жилев ; месечна такса – 30,00 лв.
Занимания – вторник и четвъртък; 17,00 до 19,00 ч.

5. Футболен клуб „ТОМ и ДЖЕРИ“

Тел. 0888 354 034 Лъчезар Ковачки; месечна такса – 25,00 лв.
Занимания – четвъртък и петък; 16,40 – 17,40 ч.

6. СК – „АХИЛ“

Занимания по таекуондо – понеделник , сряда и четвъртък от 19,00 до 21,00 ч. месечна такса – 48,00 лв.

7. Художествена гимнастика

Рък. Лилия Тошева
Занимания – понеделник и сряда от 12,30 до 13,30 ч.

8. Музикална школа „Р.Е.М.И.“ Месечна такса – 30,00 лв.

Адриан Николов – пиано тел. 0893 530 876
Даниела Туджарска -пеене Щерион Пилидов – китара

9. Приложно ателие „ЦВЕТНИ ИЗНЕНАДИ“

Тел.: 0889 527 102 Иван Кънчев такса – 3,00 лв. на уч. час ( 30 мин. учебен час)
Занимания – сряда от 17,00 до 18,00 ч.

                             

 

„Шахматен клуб Лидер към 19 СОУ“

 

Цел и задачи:

 – Стимулиране ангажираността на учениците с интелектуални занимания и запознаване и обогатяване на шахматната им култура;

 – Да се социализират и интегрират деца и ученици с увредено зрение и със специални образователни потребности, които по-лесно да комуникират помежду си;

– Да откриваме нови таланти в шаха и да ги подпомагаме да участват в държавни и международни състезания

– Популяризиране на шахматната игра сред младежта чрез организиране на шахматни турнири;

 

Приоритети в дейността на клуба са:

 •повишаване знанията на учениците;

• участие на учениците в извънучилищни мероприятия, форми, състезания и турнири;

• създаване на атмосфера на толерантност и взаимопомощ;

• подобряване на взаимодействията с родителите и обществеността;

• работа по проекти, подпомагащи осъществяването на основната цел;

• мотивиране на учителите, служителите и работниците, лоялни към мисията и целите на училището, спазващи българското законодателство и Етичния кодекс на училището;

• подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;

• подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от  специални грижи; 

• развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското образование и физическата култура;

Турнири и награди

Шахматен клуб ЛИДЕР към 19 СОУ »Елин Пелин» е участвал в най-стария детски шахматен турнир в България “Морско конче”- купата на България през лятото на 2013г. в комплекс Златни пясъци – Варна. Спечелена награда – ІІІ-то място момичета до 10 години.

През септември  2013г. се проведе шахматен турнир в 19 СОУ ”Елин Пелин”. В него участваха 36 ученици от различни софийски училища и техните родители. Проведоха се турнири между ученици, между ученици и родители, както и между родители и учители. В двора на на училището се разчерта шахматна дъска и се проведоха демонстрации от различни партии.

 Участие в най-големия детски турнир „Дружба” на 22.03.2014г., в който участваха общо около 400 ученици. В турнира взеха участие ученици от нашия клуб, спечелени бяха 3 от наградите на турнира.

 При участие в градски турнири за 2013г. Шахматен клуб ЛИДЕР към 19 СОУ „Елин Пелин“ има спечелени множество медали.

 

Тренировките по шах ще бъдат провеждани в следните часове:

12:30 – 13:30 ч.

13:30 – 14:30 ч.

17:00 – 18:00 ч.

19:00 – 20:00 ч.

събота – 10:00 – 16:00 ч.

неделя  – 10:00 – 14:00 ч.

 

Месечна такса – 45 лв. (включва 3 посещения седмично)

При 6 и повече посещения – 45 лв.

Между 3 и 6 посещения – ½ такса

под 3 посещения – не се дължи такса

Децата със СОП посещават безплатно!

Събота и неделя – 30 лв.

Шахматна зимна ваканция

Шахматна лятна ваканция