19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
История
Home

История

75 години 19.СУ

80 години 19.СУ

Историята на 19. СУ започва през 1931-32 със сформирането на инициативен комитет, който да намери терен и да събере средства за строежа му. Членове на комитета са: Георги Косачев, Димитър Талигарски, Тодор Рошавелов, Тасю Милев, проф. Иван Гешев, Райна Георгиева, Веселин Георгиев.
Поради острата нужда от сграда за обучението на децата от района училищният инспектор Георги Косачев предоставя своя дом на улица „Св. Георги Софийски” 34 за учебни занятия. Така на 16.10.1932 г. отваря врати II Софийско народно основно училище, чийто патрон става писателят Димитър Иванов – Елин Пелин.
Новата сграда е осветена през 1936 г. През 1943 г. си открива и първата в района училищна библиотека с 2800 тома фонд.


Военната обстановка в България затруднява чувствително обучението през 1942-44 г. – смутни и тревожни за ученици, учители и родители. Сградата на училището се използва от войскови поделения и като бомбоубежище. При бомбардировките през март 1944 г. е засегнато югоизточното крило. За известно време учебните занятия се провеждат по домовете на учениците в групи от по десетина деца. Животът в училището се нормализира през учебната 1944-45 г.


В началото на петдесетте години II СНОУ става 19. ЕСПУ „Елин Пелин” и съществува в този си вид до учебната 1962-63 г., когато е разделено на 19. основно училище и 19. гимназия. Едва през учебната 1974-75 г. те отново се обединяват в 19 ЕСПУ „Елин Пелин”.

През следващата година се откриват и първите паралелки с изучаване на немски език. Те съществуват до учебната 1983-84 г., когато на тяхно място се въвежда УПК за помощник възпитатели в детски заведения.
В началото на учебната 1987-88 г. експериментално започва въвеждане на диференцирана система на обучение след 7. клас. В 19. училище се формират три профила: хуманитарен, природоматематически и технико-технологически.

Днес 19 СУ «Елин Пелин» е училище за бизнес и предприемачество с интензивно изучаване на чужди езици – английски, немски и норвежки.