19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София
Нашите учители
Начало

Екип

име класен Длъжност приемно време е-mail
Анна Билалова Логопед bilalova.anna@19sou.bg
Антони Геров Инф. технологиии Петък 12.30 – 13.10 gerov.antony@19sou.bg
Албена Зарева Начален учител Четвъртък 12:35- 16.05ч zareva.albena@19sou.bg
Александра Маринова Математика Четвъртък 11.45 -12.25 marinova.alexandra@19sou.bg
Ангелина Анастасова – Петрова История и цивилизация Петък 11:45 – 12.25 anastasova.angelina@19sou.bg
Ангелина Гуторанова 2 клас Начален учител ,Английски език Понеделник 14:00-14:40ч gutoranova.angelina@19sou.bg
Антония Иванова 12б Музика Сряда 12:30 – 13:10 ivanova.antonia@19sou.bg
Атанаска Василева Информатика и ИТ Сряда 13:30 – 14:10 peicheva.atanaska@19sou.bg
Атанаска Стойчева Ресурсен
Борислав Пелтеков 11б ФВС Понеделник 13:30 -14:10 peltekov.borislav@19sou.bg
Боян Петков Информатика и ИТ petkov.boyan@19sou.bg
Валентин Калинов Философски цикъл Петък 13:20 – 14:00 kalinov.valentin@19sou.bg
Валя Петкова Математика Четвъртък 13.30 – 14.10 petkova.valya@19sou.bg
Вергиния Жижанова Начален учител zhizhanova.verginia@19sou.bg
Вержиния Григорова Бълг.език и литература Сряда 13:30 – 14:10, Петък 12:30 – 13:10 grigorova.verjinia@19sou.bg
Вержиния Ангелова ФВС Петък 11.45 -13.10 angelova.verjinia@19sou.bg
Веселина Гевренова Физика и Астрономия Сряда 14:20 -15:00 gevrenova.veselina@19sou.bg
Веселина Славчева Начален учител Сряда 13:30-14:10ч slavcheva.vesselina@19sou.bg
Веселка Николова 10в Немски език Четвъртък 13:20 – 14:00 nikolova.veselka@19sou.bg
Веселка Маркова Начален учител Петък 15:30-16:10ч markova.veselka@19sou.bg
Галина Ватахска Бълг.език и литература Понеделник 12:30 – 13:10 vatahska.galina@19sou.bg
Георги Кралев 2г,д Начален учител, Немски език Вторик 13:00-13:40ч kralev.georgi@19sou.bg
Гергана Узунова-Цанева Педагогически съветник uzunova.gergana@19sou.bg
Гергана Стоева Химия и ООС и Биология Понеделник 13:30 -14:10 stoeva.gergana@19sou.bg
Даниела Зарева Начален учител Петък 14:00-14:40ч zareva.daniela@19sou.bg
Даниела Милчева Начален учител, Немски език milcheva.daniela@19sou.bg
Деляна Димитрова Начален учител Сряда 11:55-12:35ч dimitrova.dilyana@19sou.bg
Даяна Нешкова Инф. технологиии Вторник 12:30 – 13:10 neshkova.dayana@19sou.bg
Дарина Колева 3а,б Начален учител, Английски език Сряда 13:30-14:10ч koleva.darina@19sou.bg
Димитър Димитров 12в История и цивилизация Вторник 13:30 – 14:10 dimitrov.dmitar@19sou.bg
Eва Шах Немски Език Вторнник 13:45-14:25ч shah.eva@19sou.bg
Евгения Крайчева Начален учител Пеетък 15:30-16:10ч kraycheva.evgeniya@19sou.bg
Изобр. изкуство Петък 12.30 – 13.10 klisurova.ekaterina@19sou.bg
Eлка Йорданова Английски език Вторник 13:30 – 14:10 yordanova.elka@19sou.bg
Елена Тодорова Биология и здравно образование Понеделник 12:45 – 13.25 todorova.elena@19sou.bg
Емилия Васева Бълг.език и литература Вторник 12:30-13:10 vaseva.emiliya@19sou.bg
Елена Стоицева Датски език Понеделник 13:20 – 14:00 stoiceva.elena@19sou.bg
Жана Куртева Начален учител Понеделник 15:30-16:10ч kurteva.zhana@19sou.com
Илияна Пенева География и ик–ка и др.ПП Понеделник 13:30 -14:10 peneva.iliyana@19sou.bg
Ирена Янкова Начален учител Понеделник 14:00-14:40ч yankova.irena@19sou.bg
Калин Радулов 11а Предприемачество и др.ПП Четвъртък 14.20 – 15.00 radulov.kalin@19sou.bg
Катерина Ризова 10б Английски език rizova.katerina@19sou.bg
Петя Гогова 10б Английски език Понеделник 14:20 – 15:00 gogova.petq@19sou.bg
Клара Арабаджиева Математика Четвъртък 12:30 – 13:10 arabadjieva.klara@19sou.bg
Красимира Петрова Начален учител Сряда 15:30- 16:10ч. petrova.krasimira@19sou.bg
Любка Стратиева Начален учител Понеделник 15:30-16:10ч stratieva.lybka@19sou.bg
Мирослава Бурова Психолог burova.miroslava@19sou.bg
Мариана Недялкова Начален учител Четвъртък 15:30- 16:10ч mariana.nedyalkova@19sou.bg
Мариана Колева Ресурсен koleva.mariana@19sou.bg
Мария Стойкова stoikova.maria@19sou.bg
Мая Желязкова Бълг.език и литература Понеделник 13:30 – 14:10 zhelyazkova.maya@19sou.bg
Мая Захариева-Наджарян 10а Английски език Понеделник 14:20 – 15:00 zaharieva.maya@19sou.bg
Мирела Петкова География и ик-ка и др.ПП Сряда 12:30 – 13:10 petkova.mirela@19sou.bg
Мария Стойчева Математика Сряда 12:30 – 13:10 stoycheva.mariya@19sou.bg
Надежда Тачева Немски език Четвъртък 13.30 – 14.10 tacheva.nadezhda@19sou.bg
Надежда Недялкова 3в,г Начален учител, Немски език Понеделнник 15:30- 16:10ч nedyalkova.nadezhda@19sou.bg
Николина Илиева Начален учител Четвъртък 14:00-14:40ч ileva.niki@19sou.bg
Николинка Василева Педагогически съветник vasileva.nina@19sou.bg
Олег Александров Немски и норвежки език Сряда 13:30 – 14.10 aleksandrov.oleg@19sou.bg
Петя Иванова Предприемачество и др.ПП Вторник 14:20 -15:00 ivanova.petq@19sou.bg
Паулина Попчева Начален учител Сряда 15:30- 16:10ч. popcheva.paulina@19sou.bg
Петър Георгиев Английски език Вторник 11:45 – 12:30 georgiev.peter@19sou.bg
Радка Ценкова Начален учител Понеделник 14:00-14:40ч tsenkova.radka@19sou.bg
Раинка Върбанова Заместник Директор Начален етап Вторник 13:30-14:10ч varbanova.rainka@19sou.bg
Румянка Василева Начален учител Сряда 14:00-14:40ч wassilewa.rumyanka@19sou.bg
Сашо Александров ФВС Сряда 11.45 -12.25 aleksandrov.sasho@19sou.bg
Светозар Петров Немски език Петък 11:45 – 12.25 petrov.svetozar@19sou.bg
Снежана Тошева ФВС Петък 13.30 -14.10 tosheva.snezhana@19sou.bg
Снежана Божанкова ФВС N/A
Снежанка Христова Предприемачество и др.ПП Вторник 13:20 – 14:00 hristova.snejanka@19sou.bg
Соня Аткова Английски език Петък 11:45 – 12:25 atkova.sonya@19sou.bg
Станимира Ставрева-Нейчева 12а Математика Четвъртък 12:30 – 14:00 stavreva.stanimira@19sou.bg
Стефка Георгиева Бълг.език и литература Вторник 13:30 -14:10 georgieva.stefka@19sou.bg
Стефка Чалъкова Бълг.език и литература Вторник 13:30 -14:10 chalakova.stefka@19sou.bg
Стефка Хаджийска Начален учител Понеделник 15:30-16:10ч hadjiiska.stefka@19sou.bg
Светлана Димитрова 2/4 клас Начален учител, Английски език Вторник 13:30-14:10ч dimitrova.svetlana@19sou.bg
Тодор Пенев Начален учител, възпитател penev.todor@19sou.bg
Цветелина Захаринова Заместник Директор Начален етап Понеденик 13:30-14:10ч zaharinova.tsvetelina@19sou.bg