19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Информация относно стипендии

Правила за стипендии (2017стипендии процедура/18г.)

Заповед №1192/23.04.2018 г. (списък на одобрените ученици за получаване на стипендии – уч. 2017/2018 г. – II срок)