fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ЧАС НА КЛАСА /17.09.2018 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ЧК НА 17.09.2018

За учениците от 3-ти клас и от 5 до  7 кл. вкл. от 09,00 до 09,45 ч.

За учениците от 1, 2 и 4 кл. и от 8 до 12 кл. вкл. от 10,30 до 11,15

 

При лошо и дъждовно време учениците от първи и осми клас ще бъдат посрещнати във физкултурния салон в 10,00 ч.

Останалите класове спазват горепосочения график и влизат по класните стаи.