март 1, 2017

ЦОИДУЕМ

Проект „Букет от усмивки“ с подписан договор  БС – 33.15-1-020 от 28.09.2016 г. С продължителност 10 месеца от 28.09.2016 г. до 28.07.2017 г.