март 13, 2015

Консултации с ученици

Консултации

График за провеждане на консултации за I учебен срок на учебната 2016/2017 г.

 

Преподавател Учебен предмет/клас Ден, час Кабинет
Клара Арабаджиева математика Петък 12:00 – 13:30 Игрална зала
Стефка Георгиева Бълг.език и литература Сряда 14:20 -15:00 Учит. стая
Мая Желязкова Бълг.език и литература Вторник 11:00 – 11:40Вторник 14:30 – 15:00 502Учит. стая
Стефка Чалъкова Бълг.език и литература Сряда 12:30-13:10Сряда 14:20 -15:00 407Учит. стая
Емилия Васева Бълг.език и литература Сряда 12:30-13:10 502
Галина Ватахска Бълг.език и литература Вторник 12:30-13:10 502
Станимира Ставрева Математика Четвъртък 13:30-14:10 Учителска стая
Валя Петкова Математика Петък 12.30 – 13.10Петък 13.30 – 14.10            302           311
Илияна Илиева Математика Понеделник 12:30-13:10 502
Десислава Янева Математика Понеделник 12.30 – -13.10 502
Веселина Гевренова Математика и физика и астрономия Понеделник 12.30-13.10Четвъртък 14:10 – 15.00 Хранилище по физика
Атанаска Пейчева Информатика и ИТ Петък 14:20 -15:00 303
Станимир Пенков Инф. технологиии Четвъртък 14:20 – 15:00 304
Марина Тодорова  Инф. технологиии Четвъртък 11.00 – 11.40 303
Петър Георгиев Английски език Сряда 14.20 – 15.00 311
Мая Захариева Английски език Вторник 13:20 – 14:00 501
Катя Ризова Английски език Сряда 13.30 – 14.10 501
Соня Аткова Английски език Вторник 12:30 – 13:10 311
Яница Ханджиева Английски език Сряда 12.30 – 13.10 405
Евдокия Крумова Немски език Четвъртък 12.30 – 13.10 Игрална зала
Веселка Николова Немски език Сряда 13:30 – 14:10 501
Надя Тачева Немски език Сряда 14.20 – 15.00 501
Олег Александров Немски език Вторник 13:30 – 14:10 311
Ани Анастасова История и цивилизация Вторник 12:40 – 13:20 502
Димитър Димитров История и цивилизация Петък 14:20 – 15:00 402
Илияна Борисова География и ик–ка и др.ПП Сряда 14:20 – 15:00 311
Мирела Петкова География и ик-ка и др.ПП Четвъртък 14:20 – 15:00 310
Калин Радулов Предприемачество и др.ПП Петък 13.30 – 14.10 311
Владимир Василев Предприемачество и др.ПП Четвъртък 14.10 – 15.00 311
Валентин Калинов Философски цикъл Понеделник 13.30 – 14.10 Учит стая
ЕленаТодорова Биология и здравно образование Понеделник 14:10 – 15.00 401 хранилище
Гергана Стоева Химия и ООС иБиология и здравно образование Понеделник 14:10 – 15.00Четвъртък 12.35 – 13.15 401 хранилище401 хранилище
Антония Иванова Музика Сряда 12:30 – 13:10 502
Екатерина Клисурова Изобр. изкуство Сряда 11.45 – 12.25 501
Борислав Пелтеков ФВС Понеделник 12:30 – 13:10 Физ. салон
Костадин Алексиев ФВС Сряда 13.30 – 14.10 Физ. салон
Снежана Тошева ФВС Сряда 11.00 – 11.40 Физ. салон
Раинка Върбанова 4.б клас Понеделник 14:00 – 14:40 405
Албена Зарева 1.а клас Сряда 13:30 – 14:10 Класна стая
Стефка Хаджйска 1.б клас Сряда 15:30 – 16:05 Класна стая
Ваня Бочева 1.в клас Сряда 15:30 – 16:05 Класна стая
Евгения Крайчева 1.г клас Четвъртък 15:30 – 16:05 Класна стая
Любка Стратиева 1.д клас Сряда 15:30 – 16:05 Класна стая
Ива Хамамджиева 1.е клас Сряда 15:30 – 16:05 Класна стая
Николина Илиева 2.а клас Понеделник 14:00 – 14:40 Класна стая
Румянка Василева 2.б клас Понеделник 15:30 – 16:10 Класна стая
Паулина Попчева 2.в клас Сряда 15:30 – 16:10 Класна стая
Веселина Славчева 2.г клас Четвъртък 15:30 – 16:10 Класна стая
Даниела Зарева 3.а клас Понеделник 14:00 – 14:40 Класна стая
Цветелина Захаринова 3.б клас Понеделник 15:30 – 16:10 Класна стая
Веселка Маркова 3.в клас Сряда 15:30 – 16:10 Класна стая
Радка Ценкова 3.г клас Вторник 14:20 – 15:00 Класна стая
Ирена Янкова 4.а клас Вторник 14:00 – 14:40 Класна стая
Васил Митков 4.б клас Сряда 14:00 – 14:40 Класна стая
Красимира Петрова 4.в клас Сряда 15:30 – 16:10 Класна стая
Марияна Недялкова 4.г клас Четвъртък 16:00 – 16:40 Класна стая
Георги Кралев Немски език Сряда 15:00 – 15:40 Класна стая
Евдокия Крумова Немски език Сряда 14:00 – 14:40 Класна стая
Мария Мартинова Немски език Сряда 14:20 – 15:00 Класна стая
Бойка Тодорова Немски език Петък 16:00 – 16:40 Класна стая
Надежда Недялкова Немски език Сряда 15:30 – 16:10 Класна стая
Неда Радева Английски език Вторник 14:20 – 15:00 Класна стая
Яница Ханджиева Английски език Вторник – 15:30 – 16:10 Класна стая
Дарина Колева Английски език Петък 13:30 – 14:10 Класна стая
Ангелина Гуторанова Английски език Сряда 14:20 – 15:00 Класна стая