март 13, 2015

Екип преподаватели

Директор

Стефка Чалъкова

Заместник-директор по учебната дейност – начален етап

Раинка Върбанова

Заместник-директор по учебната дейност – прогимназиален етап

Мая Желязкова

Заместник-директор по учебната дейност – гимназиален етап

Стефка Георгиева

Заместник-директор АСД

Ралица Захариева

Педагогически съветник

Гергана Узунова-Цанева

Български език и литература

Мая Желязкова

Стефка Георгиева

Емилия Васева

Стефка Чалъкова

Английски език

Петър Георгиев

Соня Аткова

Росица Кючукова

Яница Ханджиева

Катерина Ризова

Неда Радева

Красимира Кирова

Дарина Колева

Немски език

Олег Александров

Веселка Николова

Бойка Тодорова

Ева Шах

Надежда Недялкова

Норвежки език

Олег Александров

Математика

Клара Арабаджиева

Станимира Ставрева

Валя Петкова

Информатика и Информационни технологии

Атанаска Пейчева

Тянка Керемедчиева

Валя Петкова

Марина Тодорова

Маги Кисева

История и цивилизация

Ангелина Анастасова

Димитър Димитров

 

География и икономика

Мирела Петкова

Илияна Борисова

Философски цикъл-Психология и логика, Етика и право, Философия

Валентин Калинов

Свят и личност

Димитър Димитров

Биология и здравно образование, Човекът и природата

Елена Тодорова

Физика и астрономия

Веселина Гевренова

Химия и опазване на околната среда

Гергана Стоева

Музика

Антония Иванова

Изобразително изкуство

Екатерина Клисурова

Домашна техника и икономика, Технологии

Мария Стойкова

Физическо възпитание и спорт

Борислав Пелтеков

Костадин Алексиев

Снежана Божанкова

Технологии /профили/-Пазарна икономика,География и световна търговия, Маркетинг и реклама, Предприемачество, Счетоводство на предприятието

Мирела Петкова

Илияна Борисова

Детелина Арнаудова

Калин Радулов

Албена Костова

Дитер Грюнбаум

Начални учители

Николина Илиева – 1 „а“ клас

Диана Тодорова – 1 „б“ клас

Паулина Стоева – 1 „в“ клас

Веселина Славчева – 1 „г“ клас

Даниела Зарева – 2 „а“ клас

Цветелина Захаринова – 2 „б“ клас

Радка Ценкова – 2 „в“ клас

Веселка Маркова – 2 „г“ клас

Ирена Янкова – 3 „а“ клас

Васил Митков – 3 „б“ клас

Раинка Върбанова – 3 „б“ клас

Красимира Петрова – 3 „в“ клас

Мариана Недялкова – 3 „г“ клас

Албена Зарева – 4 „а“ клас

Мариана Колева – 4 „б“ клас

Мина Илиев – 4 „в“ клас

Евгения Крайчева – 4 „г“ клас

 

 

Учители-подготвителна група

Геновева Боцина

Вергиния Жижанова

Росица Тодорова

Непедагогически персонал

Надежда Йенер

Николинка Василева

Николинка Ангелова

Елина Михайлова

Марина Тодорова

Мариана Цветкова