март 13, 2015

Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебен план за I-IV клас с изучаване на немски език /от уч. 2015/2016 г./

Учебен план за I-IV клас с изучаване на английски език /от уч. 2015/2016 г./

Учебен план – Подготвителна група 2015/2016 г.

 

Учебен план за I-IV клас с изучаване на английски език /от уч.2013/2014 г./

Учебен план за I-IV клас с изучаване на немски език /от уч.2013/2014 г./

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Учебен план за прогимназиален етап – езикова паралелка /от уч. 2015/2016 г./

Учебен план за прогимназиален етап – природоматематическа паралелка /от уч. 2015/2016 г./

Учебен план за V-VIII клас  /от уч.2013/2014 г./

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Учебен план – прием след VII клас с английски език и норвежки език /от уч. 2015/2016 г./

Учебен план – прием след VII клас с изучаване на немски език и английски/норвежки език /от уч. 2015/2016 г./

Учебен план – прием след VII клас с изучаване на английски език и немски/норвежки език /от уч. 2015/2016 г./

Учебен план – прием след VII клас с интензивно изучаване на английски език /от уч.2013/2014 г./

Учебен план – прием след VII клас с интензивно изучаване на немски език /от уч.2013/2014 г./

 Учебен план – прием след завършено основно образование/от уч.2013/2014 г./

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА