август 30, 2016

Поправителни сесии

Втора поправителна сесия 2016/2017 година

График за провеждане на поправителни изпити 2015/2016 г., II поправителна сесия
Дата/Час Предмет Кабинет Ученици
1.09.2016 г.    10:00 ч. Математика ЗП 307 Атанас Траянов Йорданов – 8.а клас

Лидия Димитрова Григорова – 8.а клас

Самер Абду Изалдин –8.в клас

Мартин Асенов Аксентиев – 10.в клас

Теодора Борисл.  Милчева – 10.в клас

2.09.2016 г.    10:00 ч. Български език и литература ЗП 307 Георги Николаев Сталинов – 8.б клас

Селена Ангелова Петкова – 10.а клас

7.09.2016 г.    10:00 ч. Английски език 307 Атанас Траянов Йорданов – 8.а класБорис Мирославов Мирчев – 8.а клас

Боян Красимиров Михайлов – 8.а клас

Кристиан Иванов Живков – 8.а клас

Лидия Димитрова Григорова – 8.а клас

Томас Николаев Кузманов – 8.а клас

Фатме Гюлтенова Адемова – 8.а клас

Хари Исмаилов Онбашиев – 8.а клас

Георги Николаев Сталинов – 8.б клас

Селена Ангелова Петкова – 10.а клас