март 13, 2015

График на класни работи

График за провеждане на класни работи за I учебен срок на учебната 2016/2017 г.

 

Предмет
       Клас
Български език и литература Математика Английски език Немски език Норвежки език
V а 17.01.2017 г. 12.01.2017 г. _ _ _
V б 19.01.2017 г. 09.01.2017 г. _ _ _
V в 17.01.2017 г. 12.01.2017 г. _ _ _
V г 16.01.2017 г. 12.01.2017 г. _ _ _
VI а 13.12.2016 г. 05.01.2017 г. _ _ _
VI б 15.12.2016 г. 11.01.2017 г. _ _ _
VI в 12.12.2016 г. 06.12.2016 г. _ _ _
VII а 12.12.2016 г. 13.12.2016 г. _ _ _
VII б 14.12.2016 г. 06.12.2016 г. _ _ _
VII в 14.12.2016 г. 06.12.2016 г. _ _ _
VIII а 02.12.2016 г. 11.01.2017 г. _ 05.12.2016 г. _
VIII б 05.12.2016 г. 10.01.2017 г. _ 21.12.2016 г. _
VIII в 12.01.2017 г. 16.01.2017 г. 14.12.2016 г. _ _
IX а 09.12.2016 г. 19.12.2016 г. 15.12.2016 г. _ 15.12.2016 г.
IX б 07.12.2016 г. 19.12.2016 г. 13.01.2017 г. 14.12.2016 г. 15.12.2016 г.
IX в 07.12.2016 г. 19.12.2016 г. 13.12.2016 г. 09.01.2016 г . 15.12.2016 г.
X а 07.12.2016 г. 10.01.2017 г. 12.01.2017 г. 16.12.2016 г. 12.12.2016 г.
X б 02.12.2016 г. 10.01.2017 г. 12.12.2016 г. 08.12.2016 г. 12.12.2016 г.
XI а 10.01.2017 г. 12.01.2017 г. 12.12.2016 г. _ 16.12.2016 г .
XI б 10.01.2017 г. 19.12.2016 г. 14.12.2016 г. 22.12.2016 г. 14.12.2016 г.
XI в 10.01.2017 г. 19.12.2016 г. 14.12.2016 г.
XII а 09.01.2017 г. 14.12.2016 г. 07.12.2016 г. 09.12.2016 г. 16.12.2016 г.
XII б 06.01.2017 г. 19.12.2016 г. 18.01.2016 г. _ _