19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Статия във вестник „Аз-буки“ за нас! Интервю с г-жа Клара Арабаджиева