fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Списък учебни помагала 5-12 клас за учебната 2018/2019г.

Можете да изтеглите помагалата за съответния клас в ликовете по-долу. Препоръчваме организацията за закупуване на учебниците и учебните помагала да бъде направена от родителския актив на първата родителска среща.

учеб. 5 кл.

учеб. 6 кл.

учеб. 7 кл.

учеб. 8 кл.

учеб. 9 кл.

учеб. 10 кл.

учеб. 11 кл.

учеб. 12 кл.