март 13, 2015

Родителски срещи

Родителски срещи за учебната 2016/2017 г.

На 15.12.16 от 17.00 ще бъде проведена родителска среща за начален етап.

На  15.12.16 от 18.00 ще бъде проведена родителска среща за прогимназиален етап.

на 16.12.16 от 18.00 ще бъде проведена родителска среща за гимназиален етап.