март 13, 2015

Консултации с родители

ГРАФИК

за провеждане на консултации с родители и за попълване

на задължителната училищна документация на класовете –

ПЪРВИ учебен срок на учебната 2016 – 2017 година

 

Клас Класен ръководител Ден за консултация Час за консултация
1 а Албена Зарева Понеделник 11.35 – 12.10
1 б Стефка Хаджийска Сряда 11.00 – 11.35
1 в Ваня Бочева Сряда 15.00 – 15.35
1 г Евгения Крайчева Четвъртък 11.00 – 11.35
1 д Любка Стратиева Понеделник 14.00 – 14.35
1 е Ива Хамамджиева Вторник 14.00 – 14.35
2 а Николина Илиева Петък 12.20 – 13.05
2 б Румянка Василева Сряда 7.30 – 8.05
2 в Паулина Попчева Сряда 7.30 – 8.05
2 г Веселина Славчева Вторник 12.15 – 12.50
3 а Даниела Зарева Петък 15.00 – 15.40
3 б Цветелина Захаринова Понеделник 7.30 – 8.10
3 в Радка Ценкова Петък 7.30 – 8.10
3 г Веселка Маркова Сряда 7.30 – 8.10
4 а Ирена Янкова Четвъртък 11.00 – 11.40
4 б Васил Митков Сряда 11.00 – 11.40
4 в Красимира Петрова Сряда 7.30 – 8.10
4 г Марияна Недялкова Сряда 7.30 – 8.10
5 а Десислава Янева Четвъртък 15.10 – 15.50
5 б Галина Ватахска Петък 16.10 – 16.50
5 в Илияна Илиева Петък 12.30 – 13.10
5 г Снежана Тошева Четвъртък 15.10 – 15.50
6 а Веселина Гевренова Вторник 12.30 – 13.10
6 б Емилия Васева Петък 12.30 – 13.10
6 в Костадин Алексиев Сряда 14.20 – 15.00
7 а Соня Аткова Вторник 14.20 – 15.00
7 б Гергана Стоева Понеделник 11.50 – 12.30
7 в Ани Анастасова Понеделник 13.30 – 14.10
8 а Надежда Тачева Четвъртък 12.30 – 13.10
8 б Олег Александров Четвъртък 11.00 – 11.40
8 в Мая Желязкова Понеделник 18.30 – 19.10
9 а Мая Захариева Четвъртък 9.10 – -9.50
9 б Катерина Ризова Вторник 12.30 – 13.10
9 в Веселка Николова Петък 13.30 – 14.10
10 а Стефка Чалъкова Вторник 10.10 – 10.50
10 б БориславПелтеков Четвъртък 8.20 – 9.00
11 а Станимира Ставрева Четвъртък 11.00 – 11.40
11 б Антония Иванова Четвъртък 13.30 – 14.10
11 в Димитър Димитров Сряда 10.10 – 10.50
12 а Мирела Петкова Вторник 15.10 – 15.50
12 б Валя Петкова Вторник 11.00 – 11.40