март 13, 2015

Екскурзии и лагери

Екскурзия в Източни Родопи:

1. Офертата се отнася за ученици от 5 и 6 клас
2. Време на провеждане от 16.06. до 21.06.2016
3. Ръководител на групата Клара Арабаджиева
4. Срок за записване и внасяне на цялата сума – 25.05.2016
5. Групата ще се формира от не повече от 15 ученици.

Оферта

Оферта – зелено училище в Пампорово  – за учениците от V до XI клас.

Записването става до 10.03.2016 г. срещу 50,00 лв. капаро.

 

Летен езиков лагер Нойберг за ученици от горен курс

Летен езиков лагер

Записването е при г-жа Надежда Тачева.

 

Г Р А Ф И К    ЗА ЕКСКУРЗИИ, ЗЕЛЕНИ И БЕЛИ УЧИЛИЩА, 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

 БЯЛО СКИ УЧИЛИЩЕ:

25.01 – 29.01.2016 г.     – начален курс

08.02 – 12.02.2016 г.     – среден и горен курс

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ И ЕКСКУРЗИИ:

18.04 – 22.04.2016 г.     – ПГ, I – XII кл.

ЕКСКУРЗИИ:

26.05 или 27.05.2016 г. – ПГ, I – XII кл.

оферта зелено училище 

Брошура 2015

Оферта – Банско

Ski_Vitosha-page-001

Ski_Vitosha-page-002

Критерии за подбор на изпълнител/и на туристически услуги във връзка с

организиране и провеждане на ученическия отдих и туризъм

в 19. СОУ „Елин Пелин“, гр. София

(„зелено училище“, „бяло училище“, екскурзии и др.)

 

1. Да предоставя медицинската подсигуреност на групата, съобразно изискванията на Наредба № 2 от 24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на ученическия отдих и туризъм.

2. Да спазва изискванятаза брой деца в група исъответстващия брой, отговарящи за тях ръководители съгасно Наредба № 2 от 24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на ученическия отдих и туризъм.

3. Изисквания за административно съответствие на участниците:

1/ Документ за регистрация за извършване на туроператорски услуги (лиценз/разрешително за осъществяване на туроператорска дейност)

2/ Когато се предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1. се представят от всеки един от тях.

4. Технически възможности и квалификация на персонала на туроператора.

Туроператорът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

1/Туроператорът да е изпълнил поне 3 (три) договора за туристически услуги за последната 1 (една) година. Наличието на това обстоятелство се доказва с препоръки за изпълнени договори, като под договори за туристически услуги следва да се разбират договори за организиране на „Зелено училище“, „Бяло училище“, екскрузии за деца и ученици и др.

2/ Туроператорът да представи декларация и съответните документи, удостоверяващи, че наетия от него персонал, който ще осъществява услугата, притежава съответното образование и професионална квалификация.

3/ Туроператорът да представи описание на техническите възможности, с които разполага и които ще използва при изпълнение на туристическите услугите във връзка с организиране и провеждане на ученическия отдих и туризъм – „Зелено училище“, „Бяло училище“, екскрузии и др.

4/ Туроператорът да представи описание на техническите възможности, с които разполага с приложени копия от документи за собственост или договори за наемане, както и съответните лицензии за категоризация на хотелите и за превоз на ученици.

5. Възможност туроператорът да поеме командировъчните разходи на придружаващите учители.

6. Готовност за съпричастност към годишната програма за работа на Училищното настоятелство.

 7. Представяне на конкурентна ценова оферта за участие на един ученик в:

– еднодневна екскурзия (до 150 км. в двете посоки);

– двудневна екскурзия с осигурено изхранване;

– тридневна екскурзия с осигурено изхранване;

– 5 – дневно „зелено училище“;

– 4 – дневно „зелено училище“;

– 5 – дневно „бяло училище“ без преспиване;

– други;

 

Традиционно изкачване на планински връх – Мальовица

 

На 01.-02.11.2014 г. се състоя традиционното за училището изкачване на планински връх – за тази година връх Мальовица. В събитието участваха ученици, родители и преподаватели от 19 СОУ „Елин Пелин“ в чест на Деня на народните будители.