март 13, 2015

Прием V клас

 СВОБОДНИ МЕСТА ПЕТИ КЛАС

Съобщение за записване в пети клас

Уважаеми родители, 

Всички приети в пети клас ученици могат да бъдат записани  за учебната 2017/2018 учебна година в срок до 23.06.2017 г. На 26.06.2017 г. ще бъдат обявени свободните места. 

Работното време на комисията по записване е от 8,00 до 18,00 ч., кабинет 101.

Класиране за пети клас

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 Форма за записване в състезанията „Ян Бибиян“

Състезанията „Ян Бибиян“ ще се провеждат в сградата на 19. СУ „Елин Пелин“.
„Ян Бибиян – пътешественик и изследовател” – 21.04.2017 г. от 11 ч.,
„Ян Бибиян – рицар на словото“ – 21.04.2017 г. от 14 ч.,
математическото състезание „Ян Бибиян” 24.04.2017 г. от 09:00 ч.,
„Ян Бибиян говори чужди езици“ – 24.04.2017 г. от 11 ч., 
Времетраенето на всяко състезание е 60 мин.

2 ПАРАЛЕЛКИ С НЕМСКИ ЕЗИК И ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

1 ПАРАЛЕЛКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

1 ПАРАЛЕЛКА С АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ ЕЗИК И ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО БЕЛ И ПО АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ ЕЗИК
КЛАСИРАНЕ
Според желанието на родителите
По документи 

Критерии за паралелки с английски / немски език с избираеми учебни часове по математика и по география и икономика:

Участие в математическото състезание „Ян Бибиян” до 5 т.

Участие в състезанието „Ян Бибиян – Пътешественик и изследовател” до 5 т.

Успех над 5.50 в удостоверението за завършено начално образование 5 т.

Успех от 5.00 до 5.50 в удостоверението за завършено начално образование 3 т.

Участие в олимпиади и други математически състезания – по 1 т. за явяване и по 2 т. за класиране

Критерии за паралелка с английски / немски език и избираеми часове по български език и литература и по английски / немски език:

Участие в състезанието „Ян Бибиян говори чужди езици“ до 5 т.

Участие в състезанието „Ян Бибиян – рицар на словото“ до 5 т.

Успех над 5.50 в удостоверението за завършено начално образование 5 т.

Успех от 5.00 до 5.50 в удостоверението за завършено начално образование  3 т.

 Участие в олимпиади и други състезания по български, английски, немски език

– 1 т. за явяване

– 2 т. за класиране

Участието в състезания и олимпиади се удостоверява със служебна бележка и/или сертификат.
НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление от родител по образец
Удостоверение за завършен начален етап на образование – копие
Служебни бележки с резултати от състезания и олимпиади

КАЛЕНДАР НА ПРИЕМА

  • 1.06. 2017 г. – 09.06.2017 г. – подаване на документи
  • 14.06. 2017 г. – обявяване на класиране
  • 15.06.2017 г. – 23.06. 2017 г. – записване
  • 26. 06. 2017 г. – обявяване на незаетите места

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Оригинал на удостоверението за завършен начален етап
Удостоверение за преместване – ако се налага
Характеристика на ученика – ако се налага
Лична здравно-профилактична карта

СЪСТЕЗАНИЯ „ЯН БИБИЯН“

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Провеждат се  в сградата на 19. СОУ „Елин Пелин“
„Ян Бибиян – рицар на словото“и „Ян Бибиян – пътешественик и изследовател”  – 21.04.2017 г.

Математическото състезание „Ян Бибиян” и „Ян Бибиян говори чужди езици“ – 24.04.2017г.