април 3, 2015

Защо в 19-то?

Общуване с бизнеса

 • Гост – лектори от реалния бизнес
 • Посещения в офиси и производствени отдели
 • Ментори, представят съществуващи бизнес модели на учебните компании
 • Ментори, представители на реалния бизнес помагат на отборите при представянето им на иновативни лагери
 • Възможност за стажантски програми

Програми по предприемачество

 • Комуникация с учебни компании в страна и по цял свят
 • Учениците придобиват умения за презентиране на български и чужди езици
 • Учениците се запознават със структурата и начина на работа на мултинационалните компании

Център за лидери

 • Създаване на учебна среда максимално близка до глобалния бизнес
 • Учене с ползване на съвременни технологии
 • Целостно осигуряване на учебния и административен процес в електронна система