март 13, 2015

Прием след VII клас

Уважаеми кандидат-гимназисти,

от 16.06 до 22.06.2017 г. може да получите помощ при подаване на документите за участие в първо класиране в училищната библиотека от 09,00 ч. до 17,00 ч. Ще се радваме да ви окажем нужното съдействие. Заповядайте!

 

Прием след VII клас за учебната 2017/2018 година

Утвърден държавен план – прием за 19.СУ „Елин Пелин“

График Прием

Работно време на комисията за записване на ученици в 8 клас за уч. 2017/2018 година

Презентация – прием след 7 клас