март 13, 2015

Прием след VII клас

 

Учебни планове – 8 клас за 2017/218 учебна година

 

Прием след VII клас за учебната 2017/2018 година

Утвърден държавен план – прием за 19.СУ „Елин Пелин“

График Прием

Работно време на комисията за записване на ученици в 8 клас за уч. 2017/2018 година

Презентация – прием след 7 клас