февруари 3, 2016

Прием в подготвителна група

На 16.06.2016 г. от 18:00 часа ще се проведе родителската среща за подготвителна група, която ще се проведе в блока на подготвителната група.

 

Приети ученици на II класиране

Подготвителна група

 

 

Вх. № в деловодството Общ резултат
1 370/04.04.2016 г. 4
2 498/05.04.2016 г. 4
3 636/15.04.2016 г. 4
4 658/19.04.2016 г. 4
5 820/25.05.2016 г. 4

Прием в подготвителна група учебната 2016/2017 г.

Подаването на заявления за кандидатстване в подготвителна група за учебната 2015/2016 г. ще започне от 4. април 2016 г.

 

 Подаване на документи

Име на ученик (задължително)

Име на родител (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон за връзка (задължително)

Относно (задължително)

Вашата мотивация, да запишете детето си в 19-то:

Заявление за първи клас / Заявление за подготвителна група (задължително)

Копие от акт за раждане(задължително)

Копие от документ, удостоверяващ местоживеенето (ако отговаряте на критериите)

Служебна бележка от работодател, удостоверяващ адреса на местоработата

Декларация за родител, учил в 19 СОУ „Елин Пелин“

Декларация за родител, работещ или работил в 19 СОУ „Елин Пелин“

Други документи (ако са приложими)

I. Условия за прием
ІІ. Критерии за прием
ІІІ. График на дейностите.
ІV. Необходими документи