19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Модел на национално външно оценяване по чужд език в 7.ми клас 2018/2019