март 13, 2015

Състезания и олимпиади

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ КРЪГ ОБЛАСТЕН КРЪГ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
МАТЕМАТИКА до 02.01.2016 г.

(12.12.2015 г.)

02.02.2016 г.

9,00 ч.

15.04.-18.04.2016 г., гр. София,

9,00 ч.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА до 08.01.2016 г.

(19.12.2015 г.)

05.02.2016 г.

9,00 ч.

22.04. – 24.04.2016 г., гр. Варна,

8,00 ч.

ИНФОРМАТИКА до 08.01.2016 г. 18.03.2016 г.

14,00 ч.

23.04. – 24.04.2016 г., гр. Хасково
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ до 08.01.2016 г. до 13.03.2016 г. 14.05. – 15.05.2016 г., гр. Хисаря, обл. Пловдив
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК до 10.01.2016 г. 01.02.2016 г.

14,00 ч.

12.03.2016 г., гр. Габрово

10,00 ч.

АСТРОНОМИЯ до 15.01.2016 г. включително 26.02.2016 г.

14,00 ч.

07.05. – 08.05.2016 г.

8,00 ч., гр. Кюстендил

ФИЗИКА 16.01.2016 г., 14,00 ч. 14.02.2016 г.

14,00 ч.

05.04. – 06.04.2016 г.

8,00 ч., гр. Ловеч

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ до 17.01.2016 г. 20.02.2016 г.

14,00 ч.

15.04. – 17.04.2016 г.

8,00 ч., РИО – гр. Бургас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА до 17.01.2016 г. 21.02.2016 г.

9,00 ч.

23.04. – 24.04.2016 г.,

гр. Хасково – за VII клас – 9,00 ч.

гр. Благоевград – за XII клас – 9,00 ч.

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА до 24.01.2016 г. 13.02.2016 г.

14,00 ч.

19.03. – 20.03.2016 г.

8,00 ч., гр. Ямбол

НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ „Знам и мога“ за учениците от IV клас 30.01.2016 г. 20.02.2016 г.

9,00 ч.

02.04.2016 г.

9,00 ч., гр. Враца

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ до 31.01.2016 г. 27.02.2016 г.

9,00 ч.

07.04. – 08.04.2016 г.

9,00 ч., гр. Варна

НЕМСКИ ЕЗИК до 31.01.2016 г. 20.02.2016 г.

9,00 ч.

25.03. – 27.03.2016 г.

8,30 ч., гр. Стара Загора

ФИЛОСОФИЯ до 03.02.2016 г. 12.02.2016 г.

14,00 ч.

26.03. – 27.03.2016 г.

8,00 ч., гр. Перник

ОЛИМПИАДА ПО НЕМСКИ ЕЗИК С ПАРТНЬОРСТВОТО НА ГЬОТЕ ИНСТИТУТ, БЪЛГАРИЯ 12.02.2016 г.   19.03.2016 г., гр. София
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ до 04.03.2016 г. до 14.03.2016 г. 07.05. – 08.05.2016 г.

8,00 ч., гр. Велико Търново

 

 

 

1. НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ „Знам и мога“ за учениците от IV клас
• ОБЩИНСКИ КРЪГ 10.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 02.02.2015г. , 09:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 28.03.2015г., 10:00часа
2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 18.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 22.02.2015г., 09:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 25-26.04.2015г., гр. Кърджали – за VII клас; гр. Шумен – за XII клас
3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 04.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 03.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 21.03.2015г., 10:00 часа, гр.Враца
4. НЕМСКИ ЕЗИК
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 31.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 21.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 27-29.03.2015г., гр.Пловдив
5. РУСКИ ЕЗИК
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 17.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 15.02.2015г., 09:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 21.03.2015г., 09:00часа, гр. Русе
6. ИСПАНСКИ ЕЗИК
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 31.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 20.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 28.03.2015г., 09:00часа, гр. Русе
7. ФРЕНСКИ ЕЗИК
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 31.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 13.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 21.03.2015г. , гр. Благоевград
8. ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 31.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 27.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 28.03.2015г., гр.София
9. МАТЕМАТИКА
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 04.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 03.02.2015г., 09:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 18-19.04.2015г., 09:00часа, гр. София
10. ИНФОРМАТИКА
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 04.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 20.03.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 25-26.04.2015г., гр. Кърджали
11. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 12.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ до 13.03.2015г.
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 09-10.05.2015г.
12. МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 10.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 06.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 02-03.04.2015г., 09:00часа, гр. Троян
13. ФИЛОСОФИЯ
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 11.02.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 06.03.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 11-12.04.2015г., гр. Стара Загора
14. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 11.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 14.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 18-19.04.2015г., гр. Видин
15. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 30.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 20.02.2015г.
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 09-10.05.2015г., гр. Шумен
16. ФИЗИКА
• ОБЩИНСКИ КРЪГ 10.01.2015г., 14:00часа
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 15.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 06-07.04.2015г., 08:00часа, гр. Враца
17. АСТРОНОМИЯ
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 09.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 20.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 02-03.05.2015г., 08:00часа, гр. Добрич
18. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 24.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 14.02.2015г., 09:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 21-22.03.2015г., гр. Ямбол
19. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 24.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 21.02.2015г., 09:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 01-02.04.2015г., гр. Вършеч, обл.Монтана
20. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 04.01.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 02.02.2015г., 14:00часа
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 02-03.05.2015г., гр. Враца
21. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
• ОБЩИНСКИ КРЪГ до 22.02.2015г.
• ОБЛАСТЕН КРЪГ 20.03.2015г.
• НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 24-26.04.2015г., гр. Русе