март 22, 2015

Ваканции и неучебни дни

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. – коледна ваканция
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. – зимна ваканция
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас
02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл. – пролетна ваканция за ХІІ клас

 НЕУЧЕБНИ ДНИ:

18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
20.05.2016 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

08.02.2016 г.

 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

13.05.2016 г. – XII клас (13 учебни седмици)
24.05.2016 г. – I клас (13 учебни седмици )
31.05.2016 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2016 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2016 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2016 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

 

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2014/2015 година:
• 31.10.2014г. – 02.11.2014г. включително – есенна ваканция
• 24.12.2014г. – 04.01.2015г. включително – коледна ваканция
• 31.01.2015г. – 03.02.2015г. включително – зимна ваканция
• 02.04.2015г. – 13.04.2015г. включително – пролетна ваканция за I-XI клас
• 08.04.2015г. – 13.04.2015г. включително – пролетна ваканция за XII клас

Неучебни дни:
• 20.05.2015г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
• 22.05.2015г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2014/2015 година:
• 04.02.2015г.

Край на втория учебен срок на учебната 2014/2015 година:
• 14.05.2015г. – XII клас (13 учебни седмици)
• 21.05.2015г. – I клас (13 учебни седмици)
• 29.05.2015г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
• 15.06.2015г. – V-VII клас (16 учебни седмици)
• 30.06.2015г. – VII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
• 30.06.2015г. – IX–XI клас (18 учебни седмици)