март 13, 2015

Мисия, визия и стойност

МИСИЯ – Да подготовя и създава лидери

ВИЗИЯ – Първи избор на деца с потенциал

СТОЙНОСТ – Всеки ученик с успешна реализация